รบกวนช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับชื่อของคุณ. ชื่อของคุณคือ:
ชื่อเด็กชายที่ออกเสียงยากในภาษาอังกฤษ
กฤษณพงศ์ Mos ธนสรณ์ คมกฤษณ์ ฟาอิซ Non นพชัย Aon สิทธิพงศ์ คฑาวุฒิ ปังปอนด์ นวพล พันธกานต์ ศราวุฒิ ณัฐพล ฟิวส์ ดิว ประสิทธิชัย อนุพงษ์ ศุภโชค วัฒนา อนุวัฒน์ สุทธิศักดิ์ ณัฐศาสตร์ สุทธิพงศ์ ธนพงษ์ อานัส อาโป สมชาย สุชาติ ทัศนัย สรศักดิ์ เจ วราวุฒิ พิชิตชัย ธีรพงษ์ กิตติพงษ์ บาส วุฒินันท์ อัซมาวีย์ ฟลุ๊ค วีรภัทร ธีระศักดิ์ ณภัทร ปอนด์ บอส ธัชกร เจมส์ พชรพล วรภัทร P วรกร พีท อาฟันดี อาลีฟ จีราวัฒน์ นพดล Affan อดิศักดิ์ อัลวา Porsche เบส อชิตะ อาร์ม
ชื่อเด็กหญิงที่ออกเสียงยากในภาษาอังกฤษ
เหมย ขวัญ เอิง หยก พริริสา สุจิตตรา น้ำหวาน ศิรภัสสร ออมสิน ศรุตยา เพชรชมพู หมิว นัสรียะห์ ณัฐมณฑน์ สริญญา กัญชพร อาทิตติยา นริศรา อุ้ม นูรไอนี กัลยรัตน์ นุ่น พลอยพรรณ พรนภัส มลฤดี นีรนุช สมหญิง แตงกวา สุจิตรา ศศิกาญจน์ ใบหม่อน ณัฐวดี ณัฏฐณิชา สุชาวดี ชญานิศ ณัฐรุจา นันท์นภัส ปุ๊กปิ๊ก ชนิษฎา จิรภิญญา เพทาย แพรว ธนัสถา ภัทรสุดา พลอยไพลิน อ้อม พรทิวา วรรณพร ฟ้า ญาณิกา อมิตา พัชราพร ธารารัตน์ วรรัตน์ ดลยา ศศิมาภรณ์ ฟาติน Bam สิรินภา นันทพร อาย ทิพวัลย์ กัญญาลักษณ์ สุธิดา ปาลิตา ดวงพร ปรียาภรณ์ กมลวรรณ ปณัฐดา นิภาพร พัชรินทร์ น้ำฝน นิตยา ศิริพร ศรัญญา สุพรรษา นิ้ง แพรวพรรณ ศิริรัตน์ คัทรินทร์แสดงความคิดเห็น
* ไม่จำเป็น