รบกวนช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับชื่อของคุณ. ชื่อของคุณคือ:

ความหมายของชื่อ นิตยา

ที่นี่คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและที่มาของชื่อ
คุณชื่อ นิตยา? หรือเปล่า รบกวนช่วยตอบคำถาม 5 ข้อเกี่ยวกับชื่อของคุณ เพื่อทำการอัพเดตชื่อนี้

ความหมาย: ยั่งยืน
เพศ:หญิง
ที่มา:
ชื่อเด็กชายที่เสียงคล้ายกัน:นุชา, นิราช, นครินทร์, นพดล, นิติพัฒน์, นิว, นาอีฟ, นัด
ชื่อเด็กหญิงที่เสียงคล้ายกัน:นัสรีน, นิ้ง, นริศรา, นุชจรี, นูรไอนี, นันทญา, นาดา, นาราภัทร
ความนิยม:
4/5
ดาว 241 คะแนนโหวต
ง่ายต่อการเขียน: 4.5/5 ดาว 214 คะแนนโหวต
ง่ายต่อการจำ: 4.5/5 ดาว 214 คะแนนโหวต
การออกเสียง: 4.5/5 ดาว 214 คะแนนโหวต
การออกเสียงภาษาอังกฤษ: 3.5/5 ดาว 229 คะแนนโหวต
ความคิดเห็นจากชาวต่างชาติ: 3.5/5 ดาว 228 คะแนนโหวต
ชื่อเล่น:นิด, นิต, แนน, ยา, กุ้ง, ไม่มี, ผึ้ง, ออมสิน, แอน, หวาน, Value, ชมพู่, เมย์, ตุ๊กตา, มี, เฟิร์น, ส้ม, ปุ้ม, ยุ้ย, นิ ชื่อเล่นเพิ่มเติม
ชื่อของพี่ชายน้องชาย:ไม่มี, ไม่, Value, มี, เอ็ม, -, เอ, นิรันดร์, สุริยันต์, เขีบว, โป่ง, น้อย, สายชล, วินัย, จักพัน, น้องชาย, ไพทูล, เคน, พี่ชาย, โจ, วิเชษ, ฤทธิ์, โอ๋, ดาริส, โอ๋,เอ, บุญเลิศ, สมชาย, ศักดิ์ชัย, กิตติศักดิ์, ชัยวัตร ชื่อเพิ่มเติม
ชื่อของพี่สาวน้องสาว:ไม่มี, ไม่, Value, ศรีไพร, กิ๊ฟน้องผึ้ง, -, เล็ก, หน่อย, รุ้งลาวัลย์, หนิง, หนู, มะเหมี่ยว, หมวย, เมล์, น้องสาว, สมพร, แหม่ม, เพลง, ลัดดา, นิ้ง, .มะยุรา, แอน, มิ้นท์, อริสา, กรรณิการ์, ศรีวิมล, สาทร, จุเรียม, จิ๋ว, มะลิ ชื่อเพิ่มเติม
Facebook:

ไม่มีข้อมูล
หมวดหมู่:ชื่อที่จำยาก - ชื่อที่จำง่าย - ชื่อที่เขียนยาก - ชื่อยอดนิยมจาก ไทย - ชื่อที่ออกเสียงยาก - ชื่อที่มี 15 ตัวอักษร - ชื่อที่ออกเสียงง่าย - ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย น - ชื่อที่มีคะแนนต่ำสุด - ชื่อเด็กหญิงที่จำยากความคิดเห็นโดย นิตยา


นิตยา (60 ปี) 2014-07-19
มีอักษรที่ เป็นกาลากิ ณีสำหรับคน เกิดวันศุก ร์คือย อยากเปลี่ย นแต่พ่อเปฌ นคนตั้งให้ เลยคิดว่าน ่าจะเป็นศิ ริมงคลกับช ีวิตมากกว่ า
นิตยา (27 ปี) 2014-08-20
.
นิตยา (27 ปี) 2014-08-20
.
นิตยา (41 ปี) 2014-08-25
ชีวิตไม่คอ ่ยจะราบรื่ น
นิตยา (41 ปี) 2014-08-25
ชีวิตไม่คอ ่ยจะราบรื่ น
นิตยา (34 ปี) 2014-09-19
-
นิตยา (18 ปี) 2014-09-30
ไม่ชอบชึ่อ เล่น
นิตยา (18 ปี) 2014-09-30
ไม่ชอบชึ่อ เล่น
นิตยา (24 ปี) 2014-11-17
อยากรู้คำแ ปล
นิตยา (29 ปี) 2014-12-04
ไม่สวยแต่ม ีเสน่ห์
นิตยา (16 ปี) 2014-12-26
ชอบมาก
นิตยา (29 ปี) 2015-05-14
ดีแล้วค่ะช ื่อรวยแน่ๆ ค่ะ
นิตยา (30 ปี) 2015-05-14
อยากรู้ควา มหมาย
นิตยา (30 ปี) 2015-05-14
อยากรู้ควา มหมาย
นิตยา (38 ปี) 2015-05-14
อยากรู้ควา มหมาย
นิตยา (18 ปี) 2015-05-14
แม่พ่อตั้ง รู้สึกว่าด ี
นิตยา (19 ปี) 2015-05-16
โหลดี
นิตยา (20 ปี) 2015-05-20
ไม่
นิตยา (20 ปี) 2015-05-20
ไม่
นิตยา (28 ปี) 2015-05-22
ชีวิตไม่ค่ อยราบรื่น
นิตยา (28 ปี) 2015-05-22
ชีวิตไม่ค่ อยราบรื่น
นิตยา (28 ปี) 2015-05-22
ชีวิตไม่ค่ อยราบรื่น
นิตยา (28 ปี) 2015-05-22
ชีวิตไม่ค่ อยราบรื่น
นิตยา (33 ปี) 2015-05-31
ดีมาก
นิตยา (33 ปี) 2015-05-31
ดีมาก
นิตยา (19 ปี) 2015-06-20
ไม่มีแค่อย ากรึ้หมายค วามว่าไร
นิตยา (14 ปี) 2015-06-26
ชอบชื่อนี้ ค่ะเพราะพ่ อตั้งให้ค่ ะ
นิตยา (18 ปี) 2015-07-02
ไม่มี
นิตยา (15 ปี) 2015-07-06
ชอบชื่อนี้ มากๆค้ะ
นิตยา (31 ปี) 2015-07-10
ก้อชอบ เพราะแม่ตั ้งให้ตั้งแ ต่เกิด
นิตยา (13ปี) 2015-10-07 (14 ปี) 2015-07-10
ยายเป็นคนต ั้งให้
นิตยา (16 ปี) 2015-07-13
ชอบมากๆ
นิตยา (42 ปี) 2015-09-07
ชีวิตไม่ค่ อยราบรื่น
นิตยา (36 ปี) 2015-12-27
ชื่อนี้ดีห รือไม่สำหร ับฉัน
นิตยา 2016-03-17
ก้เพราะคะ แต่มีความร ู้สึกว่าชื ่อ นิตยา นี้ชีวิตเส มอต้นเสมอป ลายคะ คงที่
นิตยา (18 ปี) 2016-03-25
ก็เป็นชื่อ ที่เข้ากับ นามสกุลดี
นิตยา (17 ปี) 2016-04-09
มีคนใช้ชื่ อนี้เยอะทั ้งในโรงเรี ยนและนอกโร งเรียน
นิตยา (17 ปี) 2016-05-02
ชื่อนี้เพร าะมากเเร้ว นุก็ชอบมาก ค่ะ
นิตยา (17 ปี) 2016-05-02
ชื่อนี้เพร าะมากเเร้ว นุก็ชอบมาก ค่ะ
นิตติยา 2016-05-18
อยากทราบค้ ะ
นิตยา 2016-06-23
ธรรมดาเขีย นภาษาไทยง่ ายดี
นิตยา 2016-06-23
ธรรมดาเขีย นภาษาไทยง่ ายดี
นิตยา 2016-06-23
ธรรมดาเขีย นภาษาไทยง่ ายดี
นิตยา (31 ปี) 2016-06-25
เฉยๆ
นิตยา 2016-07-07
เขียนง่ายอ ยากรู้แค่ค วามหมาย
นิตยา (16 ปี) 2016-08-01
ดี
นิตยา (16 ปี) 2016-08-01
ดี
นิตยา (34 ปี) 2016-08-08
ไม่
นิตยา (48 ปี) 2016-09-28
ทำไมลูกชาย ต้องเสียด้ วย
นิตยา (88 ปี) 2016-09-29
ชอบเพราะว่ าคุณพ่อตั้ งให้
นิตยา 2016-10-22
อยากรู้ควา มหมายเฉยๆ
นิตยา (21 ปี) 2016-12-24
เป็นชื่อที ่ภูมิใจ
นิตยา (39 ปี) 2017-01-10
ไม่มี
นิตยา (39 ปี) 2017-01-10
ไม่มี
นิตยา 2017-01-10
พอใจมากๆ
นิตยา (27 ปี) 2017-01-21
มี
นิตยา (45 ปี) 2017-04-03
ไม่
นิตยา (23 ปี) 2017-05-21
ไม่มี
นิตยา (17 ปี) 2017-07-18
มีคนใช้เยอ ะมาก
นิตยา (22 ปี) 2017-08-13
มีผู้อุปถั มป์ตลอด
นิตยา 2017-08-14
ชื่อของฉัน แปลว่าอะไร
นิตยา (30 ปี) 2017-08-23
อยากรู้ควา มหมาย
นิตยา29 ปี 2017-09-12
อยากรู้ควา มหมาย
นิตยา (14 ปี) 2017-09-17
ชื่อนิตญาห นูว่ามันก้ ดีนะค่ะ
นิตยา (69 ปี) 2017-10-21
เขียนยาก

ส่งข้อความ
คุณต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่? ใส่ชื่อของคุณแล้วกดถัดไป

ชื่อของคุณ:


ส่งข้อความ (Facebook)
นิตยา เป็นชื่อของคุณหรือไม่? ลงคะแนนโหวตแก่ชื่อของคุณQuestions or comments? Please follow me on facebook: