รบกวนช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับชื่อของคุณ. ชื่อของคุณคือ:

ความหมายของชื่อ Pete

ที่นี่คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและที่มาของชื่อ
คุณชื่อ Pete? หรือเปล่า รบกวนช่วยตอบคำถาม 5 ข้อเกี่ยวกับชื่อของคุณ เพื่อทำการอัพเดตชื่อนี้

ความหมาย:หิน
เพศ:ชาย
ที่มา:ภาษาอังกฤษ
รูปแบบของ:Peter
ชื่อเด็กชายที่เสียงคล้ายกัน:Pat, Peet, Pepito, Paytah, Piet, Ptah, Peti, Pethahiah
ชื่อเด็กหญิงที่เสียงคล้ายกัน:Patty, Pita, Peta, Pattie, Paddy, Patia, Patti, Pythia
ความนิยม: 5/5 ดาว 11 คะแนนโหวต
ง่ายต่อการเขียน: 4/5 ดาว 9 คะแนนโหวต
ง่ายต่อการจำ: 4/5 ดาว 9 คะแนนโหวต
การออกเสียง: 4.5/5 ดาว 9 คะแนนโหวต
การออกเสียงภาษาอังกฤษ: 4.5/5 ดาว 10 คะแนนโหวต
ความคิดเห็นจากชาวต่างชาติ: 4/5 ดาว 10 คะแนนโหวต
ชื่อเล่น:พีท, Pete, ออโต้, พีทโซ่, พีช, พิษ
ชื่อของพี่ชายน้องชาย:-, ไม่มี, น้องชายท็อป
ชื่อของพี่สาวน้องสาว:-, ไม่มี, พี่สาวกาจนา, Paranee, Praew
หมวดหมู่:ยอดชื่อ 1000 Facebook - ชื่อที่เขียนยาก - ชื่อที่ลงท้ายด้วย E - ชื่อที่มี 4 ตัวอักษร - ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย P - ชื่อเด็กชายที่จำยาก - ชื่อเด็กชายที่จำง่าย - ชื่อเด็กชายที่เขียนยาก - ชื่อเด็กชายที่ลงท้ายด้วย E - ชื่อเด็กชายที่ออกเสียงยากความคิดเห็นโดย Pete


Pete (16 ปี) 2020-07-25
ตั้งแต่เกิ ดมา แอดมินเองก ็เคยประสบป ัญหาในชีวิ ตมามากพอแล ้วเหมือนกั น จนแอดมินตั ดสินใจเปลี ่ยนแปลงทุก อย่างเพื่อ ที่จะทำให้ คนอื่นนั้น จำหน้าตัวแ อดมินเองไม ่ได้ แอดมินตัดส ินใจแล้วคร ับ ผมจะใช้ชื่ อเล่นนี้ว่ า"พีท"ครับ
Pete 2021-01-30
ไม่เข้าใจค วามหมายชืา อตัวเอง

ส่งข้อความ
คุณต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่? ใส่ชื่อของคุณแล้วกดถัดไป

ชื่อของคุณ:

Pete เป็นชื่อของคุณหรือไม่? ลงคะแนนโหวตแก่ชื่อของคุณ


Pete เป็นชื่อของคุณหรือไม่? ลงคะแนนโหวตแก่ชื่อของคุณ